Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7



[размена]



SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF







                     Рецензирано списание

Калина Малеска




Калина Малеска има издадено две збирки раскази: „Недоразбирања“ и „Именување на инсектот“, романот „Бруно и боите“ и драмата „Случка меѓу настани“. Нејзини раскази се објавени и во неколку списанија во Македонија и во странство.
Предава англиска книжевност на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, каде што има и дипломирано на Катедрата за англиски јазик и книжевност, со општа и компаративна книжевност како студии под Б, и каде што исто така ги одбранила магистерската и докторската теза. Посетувала и курсеви по книжевност на универзитетот Принстон, како и на New York City University (NYCU).
Со свои трудови од областа на книжевната наука учествувала на повеќе меѓународни семинари, конференции и конгреси. Нејзини книжевни есеи се објавени во повеќе македонски и меѓународни списанија, меѓу кои Културен живот, Janus Head, Word and Text, Slovo (коешто го објавува University College London) и други, а би можеле да се издвојат, на пример, „Реалноста на Борхесовата фантастика, нереалноста на Кортасаровиот реализам“, „Водата како извор на двојна наративна линија во Островот од претходниот ден на Умберто Еко, Таинствениот туѓинец на Џозеф Конрад и Големата вода на Живко Чинго“, „Сличности меѓу постколонијализмот и посткомунистичката литература во Македонија: комбинација од традиционалното и современото“, итн.
Се занимава и со преведувачка дејност, а некои од делата што ги превела се: Концизен оксфордски речник на политиката, Она што беше небо на Владо Малески, Тристрам Шенди на Лоренс Стерн, Сестрите Макиока на Џуничиро Танизаки, Хаклбери Фин на Марк Твен.
Калина Малеска е уредничка на Блесок Проза, Блесок Есеи и Блесок Критика.



Блесок бр. 100, септември, 2015
      критика: Игор – посветен и неуморен преведувач

Блесок бр. 110, октомври-ноември, 2016
      есеи: 500 години од Утопија на Томас Мор: трансформација на утопистичките идеи

Блесок бр. 111, јануари, 2017
      есеи: Волја за преиспитување

Блесок бр. 92, септември-октомври, 2013
      проза: Солзите на вулканот

Блесок бр. 96, мај-јуни, 2014
      критика: Книжевното дело нема своја логика






50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+