Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7     Блесок бр. 66 | година XII | мај-јуни, 2009[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

Проект СПИСАНИЕ ВО СПИСАНИЕ: „КВОРУМ“ (Загреб, Хрватска) во „БЛЕСОК“

Реализацијата на овој проект е финансирана од Европската комисија. Содржината на оваа публикација ги одразува само гледиштата на авторите, и во ниеден случај не ги претставува ставовите на Европската комисија.
50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+