Cultural Institution Blesok • Established 1998
New in Blesok

the art is inside

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7    [размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Peer-reviewed journal
Promotions, readings, news


Promo
Wednesday, March 25, 2015 • 21:00 | MKC Club, Skopje / Klub Restoranti Qendra Kulturore Rinore, Shkup

Blesok: Promo of the poem "Verdict" by Xhabir Deralla / BLESOK: promovim i poemës “Vendimi” nga Xhabir Deralla

The Cultural Institution Blesok will launch the “Verdict” [orig. Presuda] poem by Xhabir Deralla on March 25, at the MKC Club, beginning 21 h. On this occasion, Xhabir Deralla, the author of the poem, and Miroslav Stojanovic, the author of the cover and the illustrations inside the book, will hold a stage performance. They will perform with a part of their multimedia project called Cryptochromatic.

“Verdict” is a poetry work of Xhabir Deralla, published by Blesok, as the 35th title within the edition of “Borea”. It is a poem which the author Deralla was writing for two years (1991-1992), finalized in 2014. The poem is published in a book of 80 pages, illustrated with drawings and pictures by the multimedia artist Miroslav Stojanovic. Whilst the Cryptochromatic project still remains a secret, a part of it will be revealed to the Skopje audience on March 25 in the MKC Club. At the event, part of the project will be merged with the multimedia project of the tandem Deralla – Stojanovic. / “Vendimi” është një realizim poetik i Xhabir Derallës në edicion të “Blesok”, titulli i tridhjetë e pestë i edicionit “Borea”. Bëhet fjalë për një poemë të cilën autori Deralla e shkruan plot dy vjet (1991-1992), ndërsa formën finale ia jep në vitin 2014. Kjo poemë u botua në një libër me 80 faqe, të ilustruar me fotografi dhe vizatime të artistit multimedial Mirosllav Stojanoviq – Shuki. Projekti Kriptohromatik vazhdon të jetë një sekret, por, një pjesë e tij do të shpaloset para publikut shkupjan më 25 mars në Klubin QKR. Atëherë, një pjesë e vargjeve të poemës do të shkrihen në performancën multimediale të dyshit Deralla-Stojanoviq.


Archive
Archive 2015
Archive 2014
Archive 2013
Archive 2012


50%


FOLLOW US:
Visit us on Facebook Follow us on Twitter Follow us on Google+