Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание

театар, теорија


 Блесок бр. 47 март-април, 2006
  Јелена Лужина: Интеркултуралноста: тренд, егзотика, естетика, поетика и...така натаму!
 Блесок бр. 46 јануари-февруари, 2006
  Соња Здравкова-Џепароска: Интеркултуралноста во танцот
 Блесок бр. 45 ноември-декември, 2005
  Ана Стојаноска: Интрaкултурална театарска дисперзија
 Блесок бр. 35 март-април, 2004
  Мишко Шуваковиќ: Фигура
 Блесок бр. 33 јули-август, 2003
  Питер Брук: Дали Ништо доаѓа од Ништо?
 Блесок бр. 31 март-април, 2003
  Анджеј Вирт: Интеркултурализмот и иконофилијата во Новиот Театар
  Бони Маранка: „Шума“ како Архив
 Блесок бр. 29 ноември-декември, 2002
  Тадаши Сузуки: Културата е телото
 Блесок бр. 27 јули-август, 2002
  Геч и Дидак: Анимирајќи го Античкиот театар преку компјутерска графика
 Блесок бр. 25 март-април, 2002
  Ричард Франк: Концептот на времето и просторот
 Блесок бр. 23 октомври-ноември, 2001
  Рејмонд Санер: Постмодерниот театар - манифестација на теоријата на хаосот
 Блесок бр. 22 август-септември, 2001
  Скот де Лахунта: Театарот/танцот и новите медиски и информациски технологии
 Блесок бр. 21 јуни-јули, 2001
  Билјана Црвенковска: Специфичниот актерски код на Прличко во контекстот на семиотиката на театарот
  Ерика Фишер-Лихте: Театарот како културен систем
 Блесок бр. 20 април-мај, 2001
  Дејвид Мемет: Несреќно семејство
  Дејвид Мемет: За животот во театар
 Блесок бр. 19 февруари-март, 2001
  Јелена Лужина: Освојување на слободата
 Блесок бр. 18 јануари, 2001
  Владимир Мартиновски: Интеракцијата на јазиците во азискиот театар
 Блесок бр. 17 октомври-ноември, 2000
  Мишел Павловски: Чиста игра
 Блесок бр. 15 јуни-јули, 2000
  Џоел Шехтер: Пост-советскиот политичар како кловн
 Блесок бр. 14 април-мај, 2000
  Жан-Ерве Донар: Сценската машина
 Блесок бр. 13 февруари-март, 2000
  Елизабета Шелева: Др. Фалус како фигура на знаењето
 Блесок бр. 12 јануари, 2000
  Алдо Таси: Метафизиката на претставата: „Театарот на светот“
 Блесок бр. 09 јуни-јули, 1999
  Ричард Шехнер: Тренирање интеркултурално
 Блесок бр. 07 февруари-март,1999
  Јелена Лужина: Театарот во потрага по својот нов идентитет
 Блесок бр. 06 јануари, 1999
  Мируше Хоџа: Вовед во театарскиот интеркултурализам
 Блесок бр. 05 октомври-ноември, 1998
  Бујар Хоџа: Филозофскиот и граматичкиот аспект на категоријата „време“ во наратолошкиот процес
 50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+