Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7     Блесок бр. 59 | година XI | март-април, 2008[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание
Блесок бр. 59март-април, 2008
Есеи

„Среброљубива или алчна за пари?“

или: За проблематиката при преведување поезија од македонски на германски


/7
стр. 1
Елизабета Линднер

Задачата на преведувачот не е воопшто лесна, и секако дека не е за потценување. Нему му е доверено не само содржинското, стилистичкото и уметничкото пренесување на едно дело на друг јазик, туку исто така и презентирањето на една култура во друга јазична средина. Секако дека преведувачот има за цел да ја пренесе сликовитоста, моќта на кажаното, симболиката, а особено во поезијата секако и ритамот и звучноста. Оној што ќе го постигне сето тоа, а згора на тоа ќе створи читлив текст, тој е добар во својата професија.
    За жал, навистина нема многу преводи од македонски на германски јазик, за да може редовно да им се обрне внимание, да се истакне нивниот квалитет, да се направи анализа на преводливоста, или – едноставно – да се пренесат германските рецензии за делото. Една од причините за тоа е секако и недостатокот на преведувачи од македонски на германски. Во последно време се забележува зголемен интерес за македонскиот јазик и литература, што од една страна е многу важно за презентација на нашата литература во германското говорно подрачје, но од друга страна може да се одрази и негативно. Тоа од причина што потребата за преведувачи од македонски јазик им служи како предизвик на некои лаици и неталентирани љубители на убавиот збор да се нафатат да ја практикуваат оваа дејност. Сè повеќе и повеќе слависти се обидуваат преку забрзани курсеви по македонски јазик или пак преку познавањето на бугарскиот јазик да навлезат во „сржта“ на македонскиот и да се закитат со својот прв литературен превод. Резултатите од овие обиди би биле поразителни за авторите, кои не би можеле ни да претпостават на каков начин и во каква форма нивното дело всушност комуницира со германската читателска публика преку преводот.

Освен изборот на делата, за добра презентација на книжевноста на една земја и култура од пресудно значење е секако и квалитетниот превод. Бидејќи, како што веќе спомнав, нема многу преводи на кои би можеле да им посветиме внимание, ќе се задржам на преводите на поезија од македонски поети на порталот за поезија lyrikline.org.
    Листата на поети не е долга, меѓутоа изборот на поетите и нивната лирика е одличен. Се надевам дека изборот во иднина ќе биде проширен, бидејќи Македонија има традиционално квалитетни поети и поетеси, кои заслужуваат да бидат приклучени и презентирани на овој или други поетски портали во германското говорно подрачје.
    Сите песни се преведени/препеани на германски јазик. Особено се истакнуваат преводите на поезијата на Богомил Ѓузел од Керстин Ханзел, каде поетскиот


Изданијата на „Блесок“ од број 01 до број 93 се достапни и на веб сајтот на CEEOL.

Со купување на некој од нашите наслови, директно ги помагате нашите активности. Ви благодариме!50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+