Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7     Блесок бр. 88 | година XVI | јануари-февруари, 2013[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание
Блесок бр. 88јануари-февруари, 2013
Галерија Осврти

Минимум споменик

/1
стр. 1
Неле Азаведо

Проектот „Минимум споменик“ е критичко читање на споменикот во современите градови. Во неколку минути акција, официјалните канони на споменикот се преобразуваат: наместо херој, анонимус; на местото на цврстината на каменот доаѓа кратковечниот мраз; на местото на споменичната скала се појавува минималната скала на минливите тела.
    

Проектот почнал со војнички фигури, подоцна мултиплициран со мали скулптури од мраз кои биле поставени на јавни места во неколку градови. Помнењето е запишано во фотографска слика и разменето со секого. Тој веќе не е резервиран само за големите херои ниту, пак, за големите споменици. Ја губи својата статична кондиција за да добие флуидност во урбаното преместување и промена на состојбата на водата. Се состои од мали скулптури на мали,  обични луѓе.
    http://neleazevedo.com.br/


Изданијата на „Блесок“ од број 01 до број 93 се достапни и на веб сајтот на CEEOL.

Со купување на некој од нашите наслови, директно ги помагате нашите активности. Ви благодариме!50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+