Културна установа Блесок • Основана во 1998 г.
Ново од Блесок

уметноста е внатре

ISSN 1409-6900 | UDK 82+7     Блесок бр. 105 | година  | јануари, 2016[размена]SLOVOKULT.DE
KRUG
BALKANI
OKF                     Рецензирано списание
Блесок бр. 105јануари, 2016
Галерија Осврти

Драматика наспроти брзина

Осврт кон творештвото на Сашо Димоски


/1
стр. 1
Сафет Ахмети

_______________________________________________________________________

Драматика наспроти брзина

Како да се разбере фотографскиот портрет кога ви се на располагање едвај неколку реченици? Уште покомплексно: како да се разбере портретот денес во време на твитови ограничени на 140 карактери? Поинаку кажано, на кој начин било кој медиум, не само фотографијата, може да ни го привлече вниманието на малку повеќе од неколку секунди? При такви прашања на сцена стапува драматиката на црно-белата фотографија како естетско издвојување од бесконечното сивило на сите-сме-фотографи културата со која сме соочени. Таквите сликички имаат за цел да пренесат лична, дури себична информација. Сликите, пак, кон кои е пристапено со авторско знаење и внимание нè принудуваат да застанеме, да подразмислиме, па и да се замислиме, а не само да поминеме со брз поглед преку нив. Таков вид на запирање ни нудат портретите на Сашо Димоски кои зрачат со човечност и пријателство. Сепак, колку и да живееме во време на миговност на информацијата, ниту самата информација, ниту пак статичниот финално-изложен резултат на фотографијата не се ниту миговни, ниту статични. Напротив, тие имаат свој след на настаните, од причината за нивното настанување, преку самото случување на снимката, до живот потоа. Накусо: приказна. Портретите направени од Сашо Димоски се токму тоа, приказни пренесени преку фотографскиот медиум. И повеќе од тоа, приказни во кои авторот и моделите се долгогодишни познајници (лично или посредно, преку нивните дела), така што ниту еден портрет не е случаен. Драматиката на овие портрети е јасно изразена и низ мигот избран да и биде претставен на публиката во кој се огледува процесуалноста на настанот, а воедно и на естетската трансформација. Оттука, натамошниот живот на овие фотографии ќе зависи од подготвеноста на публиката да го прифати предизвикот и да навлезе во дијалог со било која од нив поодделно, да ја восприеми, протолкува и да и даде поинаква димензија, своја.
    Свесен за брзината на изминувањето на податоците во актуелново време што го живееме, авторот миговноста на медиумот ја обележува со дополнителната информација за самиот миг кога фотографијата е настаната = име, презиме, година, датум, прецизно време.
      
    24.12.2015, 19:27:38, Скопје


Изданијата на „Блесок“ од број 01 до број 93 се достапни и на веб сајтот на CEEOL.

Со купување на некој од нашите наслови, директно ги помагате нашите активности. Ви благодариме!50%


СЛЕДЕТЕ НÈ:
посетете нè на Facebook следете нè на Twitter следете нè на Google+